22.4.13

dels infants també aprenem metodologies de treball en grup

La trobada d'ahir amb l'Àngels Vives es va caracteritzar pel seu clima amigable, distès i de proximitat. Tots els assistents ens vam asseure fent una rotllana i la xerrada va començar amb l'autopresentació de tots, el que va facilitar el debat participatiu des d'un bon començament.

L'Àngels va començar amb un resum dels canvis evolutius que van resultar en l'aparició de l'ésser humà actual, seguint per un resum dels fets històrics més rellevants en qüestió de relacions humanes. El canvi evolutiu més destacable en aquest sentit seria el moment que els primats van començar a caminar drets. Això -va dir l'Àngels- va ser un gran canvi a les relacions humanes ja que va portar un canvi a la manera de comunicar-nos, mirant-nos als ulls.


Ja amb l'ésser huma biològicament evolucionat, el primer canvi clau va ser l'aparició de llenguatges simbòlics com la grafia. Al llarg de tota la prehistòria i la història també va tenir un paper clau la necessitat de pensar en l'ésser humà. Des de temps immemorials la gent es reunia en assemblees,  s'organitzava en grups i tenia contactes amb gent d'altres grups o clans. Alguns dels fets més destacables de la història recent, com Revolució Francesa, el Manifest Comunista i les Guerres Mundials van portar al naixement de la idea que hem de considerar la multitud com una entitat pensant. Deixant de banda els períodes de Grècia i Roma, és amb la Revolució Francesa que es comença a organitzar el pensament dels grups. El psicòleg Gustave Le Bon (1841-1931, autor del llibre La psicologia de masses) ja va observar com era el comportament de les masses a partir del caos i el canvi que produeixen a la societat les situacions de crisi com l'actual.

Hem d'admetre - ens va dir l'Àngels - la idea que estem arruinats. En situació de crisi, la societat, les masses, es comporten diferent i tenen la necessitat de organitzar-se en grups de treball. I hem de tenir en compte que, independentment de com ens organitzem, cal un entrenament per poder funcionar en grup. Si volem fer front a la situació actual amb eficàcia, hem d'aprendre noves metodologíes de treball. Les xarxes socials no han de substituir les reunions on ens seiem tots a prop, en rotllana, i ens mirem als ulls per treballar.

Com ja hem dit, el debat participatiu va començar ben aviat. Una de les mares de l'escola va esmentar el Consell dels Infants , que funciona a l'escola dels Encants fins i tot per als més petits com a òrgan per a la presa de decisions. L'Àngels va remarcar que s'ha de promoure la democràcia participativa als infants des de petits. Pel que fa a la participació en actes de lluita social, ens va dir que cal no ser massa ambiciosos. Hem de ser prudents i gestionar bé les energies fent pauses en el treball de grup si no volem tenir baixes. D'altra banda, sempre hem d'actuar des del respecte i tenint en compte el desconeixement mutu dels integrants de cada grup. Només això ens portarà a obtenir beneficis a tots per igual.

A tot això, les multinacionals promouen una formació dels seus treballadors amb metodologies participatives, molt semblants a les que estem acostumats a l'escola dels Encants. Però la finalitat de l'ús d'aquestes metodologies és molt diferent de la que aquí perseguim. La idea no és fer partícip realment a tothom, sinó fer criaderos de persones que els facin guanyar diners.

Els organitzadors d'encantsenlluita van explicar com va sorgir la idea de la plataforma, amb les presses i amb la tensió de no saber a què ens hauríem d'enfrontar. L'Àngels, des de la seva visió del grup humà com a espai de pensament i motor d'accions davant la catàstrofe, ens va donar ànims a continuar. L'espontaneïtat no treu que calgui un mètode de treball en grup. Saber lluitar en aquestes circumstàncies vol dir saber moure's en el registre del conflicte i de l'harmonia, perquè l'ésser humà té tendencia a la depredació. Pel que fa a l'educació dels infants, els hem d'ensenyar, ja de petits, a ocupar el seu lloc en els treballs en grups, a no tenir pressa, a ser respectuosos. Reeducar els adults és més díficil, ja que tenim un passat marcat per altres fets i maneres de fer diferents a les que es donen en la situació actual. Però és important, entre grans i petits aprendre a tenir paciencia i a ser perseverants, aprendre a aprofitar el que cadascú sap per poder ocupar el lloc que ens correspongui al grup.

Dels infants també aprenem metodologies de treball en grup, va dir l'Àngels Vives arran del comentari d'una de les mestres de l'escola que va explicar com els infants aprofiten els temps de les converses que es fan a l'escola dels Encants.

Una de les reflexions finals de tot el grup, va ser que amb tants grups de debat com organitzem els adults, sembla que ens quedem només en les idees i que són els infants els qui passen a l'acció i construeixen més cada dia.

Text de Joan Quílez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada